​Rijksmonumenten Krijgen 10 Miljoen Voor Verduurzaming

​Rijksmonumenten krijgen 10 miljoen voor verduurzaming

Minister Bussemaker van Cultuur stelt de komende twee jaar 10 miljoen euro subsidie beschikbaar om 18 rijksmonumenten te verduurzamen. Het ministerie van OCW hoopt met deze pilot te achterhalen welke energiebesparende maatregelen het beste werken.

Rijksmonumenten staan voor grote uitdagingen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen minder energie gebruiken. Bij aanpassingen aan gebouwen om ze duurzamer te maken, zijn vaak kostbare innovatieve ingrepen nodig om de cultuurhistorische waarde in tact te houden. Om te onderzoeken welke maatregelen het best werken, krijgen 18 rijksmonumenten de komende twee jaar een bijdrage voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker (Cultuur) stelt hiervoor de komende twee jaar 10 miljoen euro beschikbaar.

Close search
Zoeken